Ma 2020.07.03. Kornél, Soma napja van! belépés  |  regisztráció  |  oldaltérkép    


Bejelentkezés
Oldaltérkép 


"Olyan emberek és gyülekezet akarunk lenni, akik személyes életükkel bizonyítják, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír igaz." 
 • Isten
 • Atya
 • Jézus
 • Szentélek
 • Bűn – büntetés
 • Ítélet
 • Halál
 • Megváltás
 • Engesztelés
 • Bűnbocsánat
 • Feltámadás
 • Megtérés és hit
 • Újjászületés
 • Bemerítkezések
 • Gyülekezet és egyház
 • Imádkozás
 • Dicsőítés
 • Imádás
 • Biblia, a Szentírás
 • Tanítványság
 • Házasság, család
 • Egység
 • Angyalok
 • Örök élet
 • Üdvösség
 • Kegyelem és törvény
 • Tízparancsolat
 • Kárhozat
 • Örök ítélet
 • Sátán és angyalai
 • Tanúságtétel
 • Utolsó idők
 • Démonok
 • Gyógyulás és szabadulás
 • Igehirdetés és tanítás
 • Adakozás és tized
 • Csoda
 • Látomások
 • Menny és Pokol
 • Munka
 • Kábítószerek
 • Úrvacsora

A Jászsági Gyülekezet küldetése, hosszú távú célja…

˙ ...Isten imádása és dicsőítése

˙
...a teljes evangélium hirdetése minden ember számára és gyülekezetek alapítása Jászság minden településén.

˙
..., hogy a megtért emberek újjászülessenek, beteljesedjenek Szent Lélekkel és megszentelődjenek és megtisztuljanak bűneikből.

˙
...a hívők támogatása, hogy Jézus Krisztus tanítványaivá váljanak, szellemi növekedésük és érettségük elősegítése, felkészítésük a Jézussal való találkozásra.

˙
...,hogy minden hívőt támogasson az Istentől kapott ajándékaik megtalálásában és lehetőséget biztosítson Isten szolgálatára, az Egyház építésére.

˙
...valódi szereteten alapuló kapcsolat és közösség kialakítása.

˙
...hogy szolgáljon a hívők és minden ember számára a szükségeik betöltésére Jézus Krisztus teljes megváltói munkája által.

˙ ..., hogy szervesen kapcsolódjon Jézus Krisztus egyetemes testéhez, az Egyházhoz.˙ ...a Szentírás szellemi és erkölcsi értékeinek hiteles képviselete Jászságban.

Mindennek, amit teszünk, a fenti küldetések és célkitűzések megvalósulását kell segíteniük.nyomtatás
@
emailben küld
copyright © Jászsági Gyülekezet 2006
© Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyhez kötött! Minden jog fenntartva!   Fejlesztő: Arteries Studio