Ma 2024.05.19. Ivó, Milán napja van! belépés  |  regisztráció  |  oldaltérkép    


Bejelentkezés
Oldaltérkép 


"Olyan emberek és gyülekezet akarunk lenni, akik személyes életükkel bizonyítják, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír igaz." 

Főoldal > A gyülekezetről > Céljaink, küldetésünk


A Jászsági Gyülekezet céljai, küldetése

 "Egy bibliai gyülekezet olyan emberek közössége, akik hisznek Istennek a Bibliában feljegyzett szavainak, elfogadták Jézus Krisztusról szóló örömhírt (evangéliumot), őszinte és személyes döntést hozva megtértek és életüket átadták Neki, és elhatározták, hogy tanítványaivá lesznek, életüket átalakítják Isten útmutatásai alapján." 

istentisztelet 2006.12.17.Az egyetemes Egyház ilyen helyi gyülekezetekből, tanítványok közösségéből épül fel. Működéséről, feladatairól céljairól a Biblia, Isten  beszéde ad világos iránymutatást. Jézus Krisztus négy alapvető bibliai kijelentésére alapozva öt fő feladatot, célt, küldetést fogalmaztunk meg, amelyek szoros kapcsolatban vannak egymással.

A bibliai kijelentések a következők:

Máté Evang. 22,36-40 „Mester, melyik a főparancs a törvényben?”Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs.A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

János Evang. 13,34-35 "Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."

Máté Evang. 28,18-20 "Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: Én kaptam minden hatalmat égen és földön.Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Márk Evang. 16,15. "Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."

A céljaink:

 • Jézusról szóló örömhír hirdetése
  A Biblia alapján fő célunk és feladatunk, hogy megváltozott életünkkel, tetteinkkel és szavakkal egyaránt hirdessük Jézus Krisztus megmentő szeretetét és kegyelmét minden embernek, elsősorban a Jászságban és közvetlen környezetében.
 • Isten dicsőítése és imádása
  Célunk, hogy Isten imádása és dicsőítése életmódunkká váljon, és gyakoroljuk mind a közösségi alkalmainkon, mind személyes életünkben. Erre szeretnénk tanítani mindenkit, aki csatlakozik hozzánk.

 • Szeretetteljes közösség gyakorlása
  Olyan gyülekezetet építünk, amelynek befogadó és szeretetteljes atmoszférája lehetőséget ad az Istennel való személyes kapcsolat helyreállítására, s ezáltal az emberi kapcsolatok gyógyulására és megújulására. Legtöbbünknek erre van szüksége: hogy elfogadják és szeressék – akár hibái ellenére is. Mi erre törekszünk.

 • Jézus tanítványává válni
  Célunk az, hogy Jézus mellett elkötelezett, odaszánt életű tanítványok növekedjenek fel Jászságban és környezetében, hogy felkészüljenek Isten és az emberek szolgálatára, és senkit ne érjen váratlanul Jézus Krisztus visszajövetele.
 • Szolgálat egymás és mindenki felé 
  Olyan gyülekezetet építünk, ahol a tagjaink Jézus Krisztus tanítványaként megtalálhatják, hogyan válhatnak hasznos tagjává Isten családjának és az egész társadalomnak, felfedezhetik és képezhetik „tálentumaikat”, képességeiket.

ima1Ezek a közös célok tartanak össze, és ezek ösztönöznek minket a mindennapokban.

Biztosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus - akiben való hitről ma százmilliók tesznek tanúságot - egy napon látványosan vissza fog jönni a Földre. Előtte azonban hatalmas dolgok fognak történni, a világgal és velünk is... Már történnek is...

 

További részletek:nyomtatás
@
emailben küld
copyright © Jászsági Gyülekezet 2006
© Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyhez kötött! Minden jog fenntartva!   Fejlesztő: Arteries Studio